KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

Khóa học tiếng Nhật được chia ra làm các khóa học nhỏ tương đương với các trình độ khác nhau từ trình độ sơ cấp 1 (chưa có kiến thức về tiếng nhật) đến trình độ sơ cấp 2 (tương đương N5) và trình độ tiếng Nhật N4.