Giới thiệu khóa học

Khóa học sơ cấp 1 là khóa học tiếng Nhật cơ bản nhất, dành cho các bạn học viên chưa có nền tảng kiến thức về tiếng Nhật. Khóa học sẽ giúp bạn có những bước làm quen đầu tiên với tiếng Nhật.

Đối tượng học viên: Các bạn chưa từng học tiếng Nhật

Nội dung cơ bản của khóa học sẽ bao gồm.

  • Kiến thức: Nắm vững 2 bảng chữ cái trong tiếng Nhật (Hiragana và Katakana), các chữ Hán cơ bản và thông dụng nhất trong tiếng Nhật), các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật căn bản.
  • Kỹ năng: Có thể nghe và nói những mẫu giao tiếp cơ bản như: chào hỏi , giới thiệu bản thân,…

Giáo trình được sử dụng trong khóa học sơ cấp là cuốn sách Minnano Nihongo và một số giáo trình khác

Trong quá trình học tập sẽ thường xuyên có các bài kiểm tra sau mỗi chuyên đề học để giúp các học viên có thể ôn luyện lại kiến thức. Ngoài ra còn có bài kiểm tra giữa và cuối khóa học.

Qua khóa học Sơ cấp 1, học viên sẽ có những kiến thức nền tảng cơ bản để có thể học lên các trình độ tiếng nhật cao hơn