Giới thiệu khóa học

Khóa học sơ cấp 2 là khóa học nối tiếp của khóa học sơ cấp 1. Sau khi hoàn thânh khóa học này, học viên đã hoàn thành trình độ sơ cấp Tiếng nhật – tương đương với trình độ tiếng Nhật N5.

Đối tượng học viên: Dành cho các bạn đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 và những bạn đang luyện thi tiếng Nhật N5

Nội dung cơ bản của khóa học:

  • Kiến thưc: Nắm vững các mẫu ngữ pháp, chữ hán trình độ N5,có một lương từ vựng cơ bản để dùng trong giao tiếp thông thường,.
  • Kỹ năng: Thành thạo các mẫu giao tiếp hay xuất hiện trong cuộc sống thường ngày. Đọc và hiểu những đoạn văn ngắn

Giáo trình được sử dụng trong khóa học sơ cấp là cuốn sách Minnano Nihongo và một số giáo trình khác

Trong quá trình học tập sẽ thường xuyên có các bài kiểm tra sau mỗi chuyên đề học để giúp các học viên có thể ôn luyện lại kiến thức. Ngoài ra còn có bài kiểm tra giữa và cuối khóa học.